Ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής του Επιμελητήριου Κοζάνης περί κύρωσης προσωρινών καταλόγων και προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κοζάνης, που συνήλθε στις 3 Νοεμβρίου 2017 στην τέταρτη συνεδρίαση της, λαμβάνοντας υπόψη της το άρθρο 3 του Π.Δ. 52/2006, σχετικά με τον τρόπο σύνταξης των εκλογικών καταλόγων και το άρθρο 4 του ίδιου Διατάγματος το οποίο ορίζει ότι οι προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι θα πρέπει να κυρωθούν ένα μήνα πριν από τις εκλογές, αποφασίζει ότι η κύρωση των εν λόγω καταλόγων θα γίνει στις 10 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή. Στη συνέχεια οι προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι θα εκτεθούν στο κατάστημα του Επιμελητηρίου στην Κοζάνη (Ι.Φαρμάκη 2 ισόγειο), για τρείς ημέρες ήτοι Παρασκευή 10, Δευτέρα 13 και Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017.Όσοι έχουν αντιρρήσεις κατά των προσωρινών εκλογικών καταλόγων, δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής (Ι.Φαρμάκη 2-Ισόγειο) αποκλειστικά με Δικαστικό Επιμελητή από την Τετάρτη 15 έως και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 και σε ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας (07:00π.μ.-15:00 μ.μ.).Η εκδίκαση των ενστάσεων θα γίνει από την Εκλογική Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση εντός τριών(3) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί των καταλόγων, ήτοι μέχρι και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, συντάσσονται από την εκλογική επιτροπή οι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι.

Επίσης από την Εκλογική Επιτροπή Επιμελητηρίου Κοζάνης υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων από όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κοζάνης, λήγει την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 μ.μ. Σχετική ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής περί της ανακήρυξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Κατά της απόφασης της εκλογικής επιτροπής, με την οποία ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον αυτής, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης.

Η Πρόεδρος

της Εκλογικής Επιτροπής

Στείλε μας την πρότασή σου!

Ανανέωση κειμένου captcha txt