Εκλογές Επιμελητηρίου – Έντυπα υπόδειξης εταιρειών

Ακολουθούν τα έντυπα υπόδειξης που πρέπει να υποβληθούν από τα νομικά πρόσωπα των οποίων οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους που συντάσσει το Επιμελητήριο. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εξουσιοδοτήσεων των εκπροσώπων νομικών προσώπων, είναι η 1η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Στείλε μας την πρότασή σου!

Ανανέωση κειμένου captcha txt