Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Πλαίσιο

Τον ερχόμενο Δεκέμβριο ο επιχειρηματικός κόσμος της Π.Ε. Κοζάνης από κοινού με όλη την υπόλοιπη χώρα, θα κληθεί να αναδείξει τη νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου.

Συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε την κάθε ιστορική περίοδο ως ιδιαίτερα κρίσιμη, ενδεχομένως γιατί κάθε περίοδος έχει όντως τα δικά της προτάγματα.

Αυτό που χαρακτηρίζει την παρούσα περίοδο όμως, μπορεί να συγκριθεί μόνο με ακραίες ιστορικές περιόδους του οικονομικού κύκλου.

Οικονομική κρίση με ένταση, διάρκεια και σκληρές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, υπερφορολόγηση, ασφαλιστικές εισφορές που διακρίνονται για την αμετροέπεια τους, ανύπαρκτη τραπεζική χρηματοδότηση, κλπ., αποτελούν το περιβάλλον του ελληνικού επιχειρείν.

Σε αυτές τις συνθήκες στραγγαλισμού, αθροίζονται και οι ιδιαιτερότητες της τοπικής οικονομίας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την επικείμενη μεταλιγνιτική περίοδο και τις αλλαγές που ήδη προκαλεί στο τοπικό εισόδημα και την απασχόληση.

Συνεπώς, οι επικείμενες εκλογές πραγματοποιούνται σε μια ιστορική συγκυρία, πραγματικά κρίσιμη. Μια αρνητική ιστορική συγκυρία για την ελληνική επιχειρηματικότητα και την πραγματική οικονομία.

Μια ιστορική συγκυρία, η οποία επιβάλει νέου τύπου επιλογές. Επιβάλει αποφάσεις με διαφορετικά κριτήρια.

Ενδεχομένως μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, πολιτική συμπάθεια, επιχειρηματικές πιέσεις, ετεροχρονισμένες εμπειρίες και μη υλοποιήσιμες προεκλογικές δεσμεύσεις, να αποτελούσαν επαρκή συνθήκη για τη διαμόρφωση εκλογικών επιλογών και αποτελεσμάτων.

Σήμερα όμως βρισκόμαστε κυριολεκτικά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι:

«Ή θα εντείνουμε τις προσπάθειες για σταδιακή ανάκαμψη, συγκροτώντας ένα μείγμα πολιτικής αποτελεσματικής υποστήριξης της επιχειρηματικότητας μαζί με την αναγκαία πολιτική συνδικαλιστική δράση, ή θα πορευτούμε με συντηρητικές επιλογές προσανατολισμένες σε πολιτικές πρακτικές του παρελθόντος».

Ο επιχειρηματικός κόσμος της Κοζάνης έχει μια, διαχρονικά, θετική προσέγγιση. Αυτό που σήμερα χρειάζεται είναι η επιτάχυνση στη μετάβαση σε ένα νέο περιβάλλον που θα διακρίνεται για:

 • Την ανθεκτικότητα του
 • Την ικανότητα του να μαθαίνει
 • Την ικανότητα του να παρεμβαίνει δυναμικά
 • Την ικανότητα του να εμπνέει και να συντονίζει αποτελεσματικά

Συνεπώς, στις εκλογές του Δεκεμβρίου θα κληθούμε να απαντήσουμε σε ένα βασικό ερώτημα:

Τι Επιμελητήριο θέλουμε;

Η δική μας απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι μονοσήμαντη, διότι και ο ρόλος του Επιμελητηρίου δεν είναι μονοσήμαντος.

Το Επιμελητήριο αποτελεί για εμάς, το φυσικό χώρο εντός του οποίου:

 • Η συνδικαλιστική δράση αναπτύσσεται από κοινού και παράλληλα με αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τα μέλη
 • Οι προσπάθειες για τη δημιουργία ενός, διαχρονικά, ευνοϊκού οικοσυστήματος υποστήριξης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας αναπτύσσεται παράλληλα με τη διαρκή προσπάθεια συγκρότησης ενός πλέγματος προστασίας των μελών που πλήττονται από την κρίση

Το Επιμελητήριο για εμάς δεν αποτελεί ένα περιθωριακό φορέα που διαχειρίζεται μια υπηρεσία, αλλά το φυσικό συντονιστή των προσπαθειών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

Το Επιμελητήριο για εμάς αποτελεί εκείνο το φορέα που έχει διατυπώσει τον «οδικό χάρτη» της επιχειρηματικότητας, επί του οποίου έχει αποσπάσει την ευρύτερη δυνατή πολιτική και κοινωνική συναίνεση.

Το Επιμελητήριο για εμάς δεν αποτελεί έναν περίκλειστο φοβικό συντηρητικό φορέα που αρκείται στη διαχείριση μιας διοικητικής καθημερινότητας, αλλά εκείνο το μηχανισμό που διακρίνεται για την ικανότητα του να δικτυώνεται και να δικτυώνει, να παρεμβαίνει και να αναδεικνύει διαρκώς το ρόλο του, ως του φυσικού «επισπεύδοντα» υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

Το Επιμελητήριο για εμάς, είναι ο μηχανισμός που επιβάλλεται και μπορεί να αναπτύσσει πρωτοβουλίες εξωστρέφειας που θα διακρίνονται για τις στοχεύσεις τους και την αποτελεσματικότητα τους.

Το Επιμελητήριο για εμάς, είναι ο φυσικός χώρος για την αναζήτηση, εντοπισμό και υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας αλλά και της κοινωνικής οικονομίας, στη βάση των χαρακτηριστικών της τοπικής οικονομίας και των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων.

Για αυτό το Επιμελητήριο θέλουμε να δουλέψουμε με μέσα που θα διακρίνονται για την αποτελεσματικότητα τους:

Ενωμένοι

 • Αναδιατυπώνουμε το καταστατικό μας περιβάλλον
 • Διαμορφώνουμε ένα νέο πλαίσιο κανόνων, ένα ολοκληρωμένο κώδικα δεοντολογίας
 • Πιστοποιούμε το σύνολο των υπηρεσιών μας
 • Μετατρέπουμε τη διαδικτυακή μας παρουσία σε μια δυναμική πύλη ενημέρωσης, υποστήριξης, δικτύωσης και εξωστρέφειας
 • Αναδεικνύουμε και αναβαθμίζουμε το ρόλο και την παρουσία των εμπορικών συλλόγων στις τοπικές κοινωνίες
 • Συγκροτούμε μια ολοκληρωμένη δομή προθερμοκοίτισης – θερμοκοίτισης της νεοφυούς, κοινωνικής και νεανικής επιχειρηματικότητας
 • Αντιλαμβανόμαστε, αναλαμβάνουμε, τεκμηριώνουμε και υλοποιούμε σημαντικές πρωτοβουλίες σε τοπικό αλλά και Εθνικό επίπεδο
 • Δημιουργούμε μια τοπική δεξαμενή σκέψης, στο πλαίσιο της, πρόδηλα αυτονόητης, φυσικής δικτύωσης του Επιμελητηρίου στο πλαίσιο της τετραπλής έλικας

Αυτό το πλαίσιο θα αποτελέσει το υπόβαθρο για την εξειδίκευση της προγραμματικής μας πρότασης, για την υλοποίηση της οποίας, από σήμερα απευθύνουμε ένα πλατύ ενωτικό κάλεσμα καθώς, μόνο μια διαχωριστική γραμμή πρέπει να υπάρχει στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση:

Αυτή μιας άλλης πεποίθησης & αντίληψης για το ρόλο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης

με βάση τον επιχειρηματία_

με βάση τον επιχειρηματία_

Στείλε μας την πρότασή σου!

Ανανέωση κειμένου captcha txt