Προγραμματική Πρόταση

icon-10
H Προγραμματική Πρόταση του Συνδυασμού AΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ αποτελεί συνέχεια του πλαισίου που τέθηκε με την Διακήρυξη του Συνδυασμού. Θέσεις οι οποίες επικαιροποιούνται συνεχώς μέσα από την επικοινωνία και το διάλογο με βάση τον επιχειρηματία, χτίζοντας μια σχέση αμφίδρομη, βασισμένη στην εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια, καθώς το Επιμελητήριο είναι και πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στα μέλη του και την ευρύτερη κοινωνία.
icon-11

Απέναντι στην κρίση

Τον ερχόμενο Δεκέμβριο ο επιχειρηματικός κόσμος της Π.Ε. Κοζάνης από κοινού με όλη την υπόλοιπη χώρα, θα κληθεί να αναδείξει τη νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου. Οι επικείμενες εκλογές πραγματοποιούνται σε μια ιστορική συγκυρία, πραγματικά κρίσιμη για την ελληνική επιχειρηματικότητα και την πραγματική οικονομία. Μια ιστορική συγκυρία, η οποία επιβάλει νέου τύπου επιλογές. Επιβάλει αποφάσεις με διαφορετικά κριτήρια.

 

«Ή θα εντείνουμε τις προσπάθειες για σταδιακή ανάκαμψη, συγκροτώντας ένα μείγμα πολιτικής, αποτελεσματικής υποστήριξης της επιχειρηματικότητας μαζί με την αναγκαία πολιτική συνδικαλιστική δράση, ή θα πορευτούμε με συντηρητικές επιλογές προσανατολισμένες σε πολιτικές πρακτικές του παρελθόντος».

Μια ευρεία ομάδα πολιτών – επιχειρηματιών, από όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας, των ηλικιών και των γεωγραφικών διαμερισμάτων της Π.Ε., συμφωνήσαμε πως μόνο η θετική απάντηση σε αυτό το ερώτημα, είναι η λύση στα σημερινά αδιέξοδα.

Πενήντα πέντε (55) υποψήφιοι, εκ των οποίων το 82% είναι πρώτη φορά υποψήφιοι και το 20% γυναίκες αποτελούν τη σύνθεση του ψηφοδελτίου το οποίο διαρθρώνεται ως ακολούθως ποσοστιαία στα τέσσερα (4) τμήματα (Γουνοποιών  3,6%, Εμπορικό 27,3%, Μεταποίησης 32,7% και Υπηρεσιών 36,4 %).

Το περιεχόμενο της θετικής απάντησης, αποτελεί η προγραμματική μας πρόταση, για τη διατύπωση της οποίας λήφθηκαν υπόψη οι αντικειμενικές δυνατότητες του Επιμελητηρίου όπως αυτές προσδιορίζονται από το υπηρεσιακό δυναμικό, τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, τις χρηματοδοτικές δυνατότητες της παρούσας προγραμματικής περιόδου, το θεσμικό του ρόλο και την ικανότητα του να συνεργάζεται, να δικτυώνει και να δικτυώνεται.

Η προγραμματική μας πρόταση στηρίζεται στο τρίπτυχο:

 

Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα – Νομιμοποίηση

 • Αποτελεσματικότητα: γιατί αξιολογούμε διαρκώς τα αποτελέσματα σε συνάρτηση με τους στόχους
 • Αποδοτικότητα: γιατί αξιολογούμε διαρκώς την απόδοση με το ελάχιστο δυνατό κόστος, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, στο μέγιστο δυνατό επίπεδο ποιότητας
 • Νομιμοποίηση: γιατί δεν αποκλίνουμε από τη θεσμική αποστολή και τις συνεπαγόμενες προσδοκίες όλων των μερών, ασκώντας μια ανοιχτή, διαφανή, συμμετοχική και δίκαιη διαχείριση – διοίκηση

Το Επιμελητήριο  ως οργανισμός  παροχής δημόσιων υπηρεσιών

Προτάσσουμε ένα Επιμελητήριο πρότυπο παροχής υπηρεσιών προς τα μέλη του. Υιοθετούμε δυο κεντρικές επιλογές:

 • Tην εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου 4ετούς διάρκειας και
 • Tην αναβάθμιση των υπηρεσιών στο σύνολο τους

Για εμάς η εξωστρέφεια και η εικόνα του φορέα ξεκινάει από την καθημερινή επαφή με τα μέλη, μετατρέποντας το μοντέλο από «φέρε μου το πρόβλημα να το λύσω» σε «ποιο είναι το πρόβλημα», ώστε να υπάρχει συνολική αντιμετώπιση. Θέλουμε ένα Επιμελητήριο που θα είναι πρώτα από όλα συνεργάτης των μελών του, αλλά και κόμβος δικτύωσης και διασύνδεσης των κλάδων (ιδέες-στόχοι-δράσεις), ένα επιμελητήριο ουσιαστικό αρωγό και πρακτικό οδηγό σε κάθε επιχειρηματικό βήμα.

Επιχειρησιακή Δομή

Δράσεις Υλοποίησης:

 • Πιστοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου
 • Κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας μελών και Κανονισμού λειτουργίας Δ.Σ.
 • Υιοθέτηση και εφαρμογή μητρώου προμηθευτών
 • Πλήρης αναμόρφωση – εξορθολογισμός του μητρώου των μελών
 • Λειτουργία Γ.Ε.ΜΗ. – Καμπάνια ενημέρωσης για την χρησιμότητα, λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ.
 • Εισαγωγή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως κομβική επιλογή στην διοικητική εξυπηρέτηση (υπηρεσία μιας στάσης, ηλεκτρονική υπογραφή, έκδοση δικαιολογητικών), στην πληροφόρηση – υποστήριξη αλλά και στη συμμετοχικότητα, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια
 • Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Επιμελητηρίου, Σωματείων, Συλλόγων και Ομάδων Επαγγελματιών
 • Συγκρότηση ομάδων εργασίας & τεκμηρίωσης ανά τμήμα (Γουνοποιών, Εμπορικό, Μεταποίησης, Υπηρεσιών) σε συνεργασία με το Οικονομικό, το Γεωτεχνικό και το Τεχνικό Επιμελητήριο για τη διαμόρφωση προτάσεων προς την  Κεντρική Κυβέρνηση και την Αυτοδιοίκηση. Παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων. Συνδικαλισμός & τεκμηρίωση στα πρότυπα της λειτουργίας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
 • Σύσταση και λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιχειρηματικότητας βάση του νέου νομοθετικού πλαισίου
 • Καθιέρωση άτυπου οργάνου με τη συμμετοχή των πρώην προέδρων
 • Ανοικτή γραμμή με την Κοινωνία, ενίσχυση της αποκεντρωμένης λειτουργίας του Επιμελητηρίου σε συνεργασία με τους Εμπορικούς Συλλόγους και τα Σωματεία
 • Συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (το Επιμελητήριο Σύμβουλος της τοπικής αυτοδιοίκησης)
 • Δημιουργία τοπικής δεξαμενής σκέψης στο πλαίσιο της τετραπλής έλικας (Δημόσιο, Ιδιώτες, Πανεπιστήμια, Κοινωνία των Πολιτών)

Αναβάθμιση Υπηρεσιών

Δράσεις Υλοποίησης:

 • Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των νέων τεχνολογιών για την άμεση ενημέρωση των μελών, καθώς και για την διάχυση δράσεων /στόχων του ΕΒΕ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα
 • Newsletter για άμεση ενημέρωση σε επίκαιρα και καθημερινά ζητήματα
 • Βήμα διαλόγου και καταγραφής καθημερινών προβλημάτων των μελών/επιχειρηματιών μέσω της δημιουργίας ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής αποστολής αιτημάτων, προβλημάτων & παραπόνων
 • Δημιουργία Κ.Ε.Επ. (Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία)
 • Γραφείο ένταξης (Τμήμα διασύνδεσης προσφοράς – ζήτησης εργασίας, Προγράμματα ενεργητικής ένταξης π.χ. για άτομα με αναπηρίες, συμβουλευτική & υποστήριξη)
 • Καμπάνια για την διαμόρφωση και την ενίσχυση της τοπικής καταναλωτικής συνείδησης
 • Σχεδιασμός, προώθηση και προβολή δράσεων ΕΚΕ (Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης)
 • Ενίσχυση των δράσεων προώθησης της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας
 • Προσβάσιμο Επιμελητήριο / Προσβάσιμες επιχειρήσεις για ΑΜΕΑ
 • Εβδομάδα επιχειρηματία / Βραβεύσεις
 • Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δράσης

Το Επιμελητήριο ως οργανισμός υποστήριξης της επιχειρηματικότητας & Αναπτυξιακής προοπτικής

Προτάσσουμε ένα Επιμελητήριο του οποίου η φέρουσα ικανότητα, όπως αυτή συντίθεται από τους ανθρώπινους και τους οικονομικούς πόρους, να του επιτρέπει να συγκροτήσει ένα δυναμικό περιβάλλον υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τοπικούς κλάδους αιχμής (ενέργεια, γούνα, πολιτιστικός και γαστρονομικός τουρισμός, αγροδιατροφή, κλπ.)

Τέσσερα (4) είναι τα πεδία που συγκροτούν το δυναμικό περιβάλλον:

 • Ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
 • Εξωστρέφεια δυναμικών κλάδων
 • Καινοτομία

Τα εργαλεία υποστήριξης

Επιδιώκουμε τη συγκρότηση ενός πλέγματος υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες σε όλα τα στάδια εξέλιξης:

Επιχειρηματική Ιδέα – Δοκιμαστική Λειτουργία – Ανάπτυξη Επιχείρησης

υποστηριζόμενο από το τοπικό δυναμικό, στη βάση ενός συνεργατικού πλαισίου μεταξύ του Επιμελητηρίου, της Περιφέρειας, των Δήμων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, του Οικονομικού, του Γεωτεχνικού και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Παραρτήματα Δυτικής Μακεδονίας, του ΤΑΔΥΜ και των επιχειρηματιών της Π.Ε.

Τα εργαλεία υποστήριξης – προτάσεις & προτεραιότητες

 • Αξιόπιστη, δυναμική και εξελικτική λειτουργία του ΤΑΔΥΜ (Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας) με ενσωμάτωση νέων προϊόντων και προώθηση νέων πηγών χρηματοδότησης, αξιολογώντας το επιχειρηματικό περιβάλλον για την επόμενη 4ετία. / Ενημερωτική Καμπάνια
 • Συντονισμένη περιφερειακή πρωτοβουλία και δράση για την δημιουργία ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος με ενημέρωση, εκπαίδευση και δικτύωση των υφιστάμενων και επίδοξων επιχειρηματιών
 • Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Ειδική τοπική παρέμβαση για την εφαρμογή και επέκταση του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας στις τοπικές επιχειρήσεις
 • ΕΣΠΑ – Διεκδίκηση αναμόρφωσης του προγράμματος με ευνοϊκότερους όρους για τη Δυτική Μακεδονία
 • Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) – Διεκδίκηση πόρων μέσω τεκμηριωμένων προτάσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα με στόχο την αύξηση της παραγωγής και του τοπικού ΑΕΠ
 • INTERREG – Διεκδίκηση της άρσης του κανόνα του 20% για την Π.Ε. Κοζάνης στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία και πιθανή επέκταση της επιλέξιμης περιοχής για το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – FYROM
 • HORIZON 2020 – Συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικούς Φορείς και Επιμελητήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού για την μεταφορά της έρευνας στην πραγματική οικονομία
 • Ηλεκτρονικό παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης – Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιχειρηματικότητας – Ηλεκτρονικό Αποθετήριο ανοικτών δημόσιων δεδομένων
 • Διαμόρφωση στρατηγικής για την ανάπτυξη ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση των τοπικών προϊόντων
 • Προώθηση της κυκλικής και της κοινωνικής οικονομίας
 • Προώθηση της ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών – αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής με:
  • ηλεκτρονικά συστήματα προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο
  • εφαρμογές για κινητές (mobile) συσκευές
  • αξιοποίηση υποδομών cloud για την διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων
 • Ανάπτυξη συνεργατικών δομών στα θεματικά πεδία της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
 • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων – ευκαιριών της ΒΙΠΕ Κοζάνης

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Ανιχνεύουμε εκπαιδευτικές ανάγκες στους κλάδους προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και σε συνεργασία με τα δυο Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας, δημιουργούμε εκπαιδευτικούς κύκλους εργαζόμενων, επιχειρηματιών και ανέργων, συμπεριλαμβανομένης και της ασύγχρονης εκπαίδευσης με έμφαση στις απαιτήσεις και τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Επιδιώκουμε να καταστήσουμε το Επιμελητήριο γέφυρα επιστροφής, εντοπίζοντας και καταγράφοντας τους νέους που εργάζονται στο εξωτερικό, διασυνδέοντας τους με την τοπική επιχειρηματικότητα, ειδικότερα σε επιχειρήσεις αιχμής που αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη.

Ανθρώπινο Δυναμικό – προτάσεις & προτεραιότητες

 • Υλοποίηση θεματικών κύκλων σεμιναρίων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης για επιχειρηματίες και εργαζόμενους
 • Προετοιμασία και εκπαίδευση στελεχών τοπικών επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας, έρευνας ξένων αγορών, εξαγωγικού marketing, πωλήσεων, εξαγωγικών διαδικασιών, διεθνών μεταφορών και τελωνειακών θεμάτων.
 • Πιστοποίηση προσόντων
 • Δομή επιχειρηματικής επιτάχυνσης και θερμοκοίτισης για τη νεοφυή και τη νεανική επιχειρηματικότητα
 • Μέριμνα και προώθηση επιχειρηματικότητας για ΑΜΕΑ
 • Δράσεις επανένταξης στην αγορά εργασίας για επιχειρηματίες και εργαζόμενους – Δεύτερη Ευκαιρία
 • Κινητικότητα επιχειρηματιών και προσωπικού μέσω του προγράμματος ERASMUS+ με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγής γνώσης με επιχειρήσεις του εξωτερικού

Εξωστρέφεια

Στη βάση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και των κλάδων προτεραιότητας της, καταγράφουμε το σύνολο των δυνητικών τους αγορών και των δυναμικών εκθεσιακών γεγονότων και πολλαπλασιάζουμε τους διαθέσιμους πόρους προς την κατεύθυνση αυτή.

Εξωστρέφεια – προτάσεις & προτεραιότητες

 • Στοχευμένη παρουσία σε εκθέσεις ανά κλάδο με παράλληλη διοργάνωση προωθητικών εκδηλώσεων
 • Πολλαπλασιαστικότητα των διατιθέμενων πόρων σε συνεργασία με το Enterprise Greece
 • Υιοθέτηση των κουπονιών εξωστρέφειας
 • Camp εξωστρέφειας τριπλής εξόδου (Επιχειρηματικές αποστολές, Μικρότερες εγχώριες και διεθνείς Εκθέσεις, Μεγάλα εγχώρια και Διεθνή γεγονότα)
 • Εκθεσιακό Κέντρο:
  • Πλάνο εξυγίανσης / αλλαγή κατεύθυνσης της στρατηγικής του πορείας / πλήρης ανασχεδιασμός και επαναπροσδιορισμός στόχων
  • Υιοθέτηση Ενεργειακού γεγονότος ανά διετία
  • Στοχευμένες δράσεις και συναντήσεις (B2B)
  • Αναβάθμιση εξοπλισμού και κτηριακών υποδομών
 • Ανοικτό παράθυρο επικοινωνίας με το διεθνές περιβάλλον με προώθηση των δικτυώσεων και συνεργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Ηλεκτρονικός ξενόγλωσσος οδηγός επιχειρήσεων και τοπικών προϊόντων για την προώθηση τοπικών προϊόντων στο εξωτερικό
 • Διοργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων που προάγουν τον θεματικό τουρισμό
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων προώθησης – προβολής της αναγνωρισιμότητας (branding) της ενιαίας ταυτότητας προϊόντων και υπηρεσιών
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων του νομού έναντι ανταγωνιστριών εταιριών γειτονικών νομών, περιφερειών (ενίσχυση της θέσης τους, του brand τους, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους, κλπ)
 • Πολυδιάστατη συνεργασία και δικτυώσεις με όμορα Επιμελητήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού (εκθέσεις, εισαγωγές-εξαγωγές, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εκδηλώσεις, σύμφωνα συνεργασίας)

Καινοτομία

Επιδιώκουμε τη στενή συνεργασία με το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας.

Με υπόβαθρο την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ανιχνεύουμε τις «περιοχές» δυνητικής ανάπτυξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της καινοτομίας.

Ενισχύουμε τη νεοφυή επιχειρηματικότητα μέσω της δομής ωρίμανσης ιδεών (προθερμοκοίτισης – θερμοκοίτισης)

Ανιχνεύουμε – καταγράφουμε – υιοθετούμε καλές πρακτικές ενίσχυσης και προαγωγής της καινοτομίας

Καινοτομία – προτάσεις & προτεραιότητες

 • Διαμόρφωση οδικού χάρτη για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα
 • Ανάπτυξη μεθόδων διαχείρισης της διαδικασίας ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων
 • Υποστήριξη της εισαγωγής και ένταξης της καινοτομίας στην μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα για τη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας
 • Κουπόνια καινοτομίας επιχειρήσεων για την αγορά καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών από φορείς παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, όπως τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Κλαδικές Εταιρίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 • Ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης καινοτόμων δράσεων με ποσοτικοποίηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων
 • Ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, με στόχο την εμπορική αξιοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών
 • Προώθηση της πρωτοβουλίας Seal of Excellence, για τη χορήγηση πιστοποιητικών αριστείας στις επιχειρήσεις, με στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης τους από πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)

Για την επίτευξη της πρότασης μας απαιτείται η ενίσχυση, η οχύρωση και η αναβάθμιση της λειτουργίας της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Επιμελητηρίου (Α.Ε.Π.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της τετραπλής έλικας, αλλά και της απόλυτα επιτυχημένης πορείας και λειτουργίας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), προσομοιάζοντας στη δράση του και τον τρόπο παρέμβασης του. Μια λειτουργία με βάση τις ανάγκες της εποχής που θα αποτελέσει την εκροή της θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου, της Περιφέρειας, των ΟΤΑ α’ βαθμού του Νομού, του Π.Δ.Μ., του ΤΕΙ ΔΜ, των επιστημονικών Επιμελητηρίων, του ΤΑΔΥΜ και της ΑΝΚΟ.

Στην κατεύθυνση αυτή θα αναζητηθούν πόροι οι όποιοι μπορούν να προκύψουν αυτοτελώς ή και συνδυαστικά – συνεργατικά με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω πηγές χρηματοδότησης:

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία:

 • ΑΠ1 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες»,
 • ΑΠ2 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις»
 • ΑΠ3 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας»

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση:

 • ΑΠ2 «Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού»
 • ΑΠ 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση»
 • ΑΠ7 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας»

ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας:

 • ΑΠ1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας»
 • ΑΠ2 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών»
 • ΑΠ3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
 • ΑΠ8 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού»
 • ΑΠ 11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση»

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (RIS):

 • ΘΣ1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης & της καινοτομίας»
 • ΘΣ2 «Βελτίωση της δυνατότητας πρόσβασης στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και της χρήσης και της ποιότητάς τους»
 • ΘΣ3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)»

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ)/ Τοπικός Πόρος:

 • Άξονας 2 «Στήριξη του Παραγωγικού Περιβάλλοντος»
  • Μέτρο 2.1 «Υποδομές και δομές στήριξης του παραγωγικού περιβάλλοντος»
  • Μέτρο 2.2 «Στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων, µε έμφαση στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία, στην κοινωνική οικονομία και στην εξωστρέφεια»

 

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ, EEA Grants)

HORIZON 2020 για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας σε επιχειρήσεις , ενώσεις επιχειρήσεων και εποπτεύοντες φορείς

EUREKA για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης της καινοτομίας και γνώμονα την επιχειρηματικότητα μεταξύ μικρών εταιρειών, μεγάλων βιομηχανικών εταίρων, ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων

COSME για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της πρόσβασής τους στις αγορές

CLLD (Νέο Leader) για την ανάπτυξη της υπαίθρου

Η τοπική συμμαχία, συστατικό στοιχείο της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας

Προς την κατεύθυνση της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας πολλές πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να ανιχνευθούν από φορείς της περιοχής διαχρονικά (Επιμελητήρια, Περιφέρεια, Δήμοι, Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ, ΑΝΚΟ κλπ).

Σχεδιάζοντας την επόμενη μέρα του Επιμελητηρίου στοχεύουμε στη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα που μπορεί να εξασφαλίσει μια συστηματική και ολοκληρωμένη συνεργασία μεταξύ αυτών των φορέων, με επισπεύδοντα το Επιμελητήριο, επιδιώκοντας την  υπογραφή μιας

Προγραμματικής Συμφωνίας Συνεργασίας και Συναντίληψης

με το βλέμμα στη Μεταλιγνιτική εποχή και τη διαμόρφωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που μας αξίζει.

Η Ενέργεια είναι και θα παραμείνει η ασπίδα της περιοχής μας. Το δόρυ της αναπτυξιακής μας προοπτικής όμως αποτελούν η αγροδιατροφή, η γουνοποιία, ο πολιτισμός, η γαστρονομία και η εκπαίδευση. Έννοιες που πρέπει να ιδωθούν υπό το πρίσμα της ηθικής και της υγιούς, βιώσιμης και ανταγωνιστικής τοπικής οικονομικής  δραστηριότητας. Για να ξαναφτιάξουμε τις δουλειές μας και για να επιστρέψουν οι νέοι στον τόπο τους. Για μια επιχειρηματική κοινότητα και μια ευρύτερη κοινωνία που μας αξίζει.

με βάση τον επιχειρηματία_

Στείλε μας την πρότασή σου!

Ανανέωση κειμένου captcha txt